Studio za grafički i web dizajn

DIZAJN JE VRLO JEDNOSTAVAN, ZATO JE TAKO KOMPLIKOVAN

Paul Rand

DOBRODOŠLI U MAGALI STUDIO ZA GRAFIČKI I WEB DIZAJN

U STUDIJU MAGALI VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST

Logo dizajn

Zašto  je potreban profesionalno dizajniran logotip?

Logotip je osnovno sredstvo vizuelne komunikacije između firmi, kompanija, organizacija i njihovih ciljnih grupa. On je dio identifikacije koji svojim oblikom, bojom, fontom, svojim dizajnom stvara utisak i predstavlja firmu na jedan određen prepoznatljiv način, izdvajajući je u moru drugih firmi. U svojoj osnovi logotip je prepoznatljiv, praktičan, prigodan, precizno dizajniran i jednostavne je forme.

Principi izrade efikasanog logotipa

– Jednostavnost. Efektni logotipi sadrže nešto neočekivano i jedinstveno, bez pretjerivanja pri dizajniranju.

– Trajnost. Logotip bi trebalo da bude „otporan na budućnost“, što znači da može da potraje decenijama.

– Prilagodljivost i svestranost. Dobro dizajniran logotip funkcioniše na različitim medijima i aplikacijama.

– Prigodnost. Logotip mora odgovarati njegovoj namjeni i mora da prenosi odgovarajuću poruku.

Koliko košta izrada logotipa?

Odgovor na ovo pitanje nije lako precizirati. Kada dizajniramo logo ili vizuelni identitet u obzir moramo uzeti različite dijelove procesa, npr. broj koncepata koji će biti predstavljeni, koliko revizija će biti potrebno, koliko obimno istraživanje moramo sprovesti, koliko je veliki biznis u pitanju itd. Svaka kompanija ima različite potrebe i očekivanja. Najbolji pristup je onaj u kome posebno određujemo cijene u skladu sa svakim zadatkom.

IZABRATI NAJBOLJE RJEŠENJE ZA WEB STRANICU, LOGO ILI VIZUELNI IDENTITET U CIJELOSTI, NEKAD MOŽE BITI TEŠKO. ZBOG TOGA SMO NAPRAVILI POSEBNE PAKETE NAŠIH USLUGA KOJI ĆE VAM POMOĆI DA PRONAÐETE NAJPOVOLJNIJU PONUDU ZA VAŠ POSAO.