Studio za grafički i web dizajn

DIZAJN JE VRLO JEDNOSTAVAN, ZATO JE TAKO KOMPLIKOVAN

Paul Rand

DOBRODOŠLI U MAGALI STUDIO ZA GRAFIČKI I WEB DIZAJN

U STUDIJU MAGALI VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST

Print dizajn

Šta podrazumijevamo pod pojmom print dizajn?

Print dizajn je dio grafičkog dizajna, sredstvo vizuelne komunikacije koje prenosi informacije i poruke putem opipljivih površina (papira, tkanine, kože, stakla, keramike itd. ). Print dizajn u svom konačnom obliku nastao je kroz štamparski otisak. U praksi postoji više vrsta štamparskih tehnika koje se koriste za različite vrste štampe.

Od čega zavisi kvalitet štampe?

Jedan od problema sa kojim se često susrećemo jeste postizanje sklada između boja koje vidimo na monitoru prilikom pripreme za štampu i onih koje će izaći na finalnom proizvodu.  Kvalitet štampe može da zavisi od različitih faktora. Prije svega od same pripreme za štampu preko izbora štamparije što svakako zavisi od uloženog budžeta u očekivani ili provjereni rezultat.

Dizajn i pripema

Plakati, bilbordi, etikete, naljepnice, brošure, katalozi, časopisi, pozivnice, diplome, razglednice, kalendari (stoni, zidni i džepni), poslovna dokumentacija (vizitkarte, memorandumi, otpremnice, fakture, priznanice, koverte i drugi obrasci), CD i DVD omoti, fascikle, novine, časopisi, prospekti, oglasi, kutije, papirne i PVC kese i ostali materijali.

IZABRATI NAJBOLJE RJEŠENJE ZA WEB STRANICU, LOGO ILI VIZUELNI IDENTITET U CIJELOSTI, NEKAD MOŽE BITI TEŠKO. ZBOG TOGA SMO NAPRAVILI POSEBNE PAKETE NAŠIH USLUGA KOJI ĆE VAM POMOĆI DA PRONAÐETE NAJPOVOLJNIJU PONUDU ZA VAŠ POSAO.